Terveys- ja luonnekysely

Suomen Mustaterrierit ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa venäjänmustaterrierien terveystilanteesta, tietoa tarvitaan mm. seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tekoa varten. Toivomme, että mahdollisimman moni venäjänmustaterrierin omistaja jaksaisi täyttää kyselyn. Kaikki tieto on tarpeen, niin terveistä kuin sairaistakin koirista, että saisimme tietää mikä on rodun tilanne terveyden suhteen.

Jos sinulla on useampi koira, täytä jokaisesta koirasta oma kaavake.

Tähän kyselyyn pyydetään vastauksia kaikista vuonna 1993 tai sen jälkeen rekisteröidyistä koirista. Vastauksia halutaan kaikista mustaterriereistä riippumatta siitä, onko niillä terveysongelmia vai ei. Ilmoita myös koiran paino ja korkeus, mikäli ne ovat tiedossa.

HUOM! Halutessasi voit vastata nimettömänä, jättäen koiran ja omistajan tiedot pois (Huom! Tämä ei koske jalostuskoirista tehtäviä kartoituksia). Jalostustoimikunnan kannalta olisi hyödyllisintä, jos koirasta saataisiin myös rekisterinumero. Omistajan yhteystietoja pyydetään, jotta tarvittaessa voitaisiin kysyä tarkentavia tietoja. Saatuja tietoja hyödynnetään jalostustyöryhmän työskentelyssä sekä jalostusneuvonnassa, pyrkimyksenä välttää terveydellisiä riskejä sisältäviä yhdistelmiä. Tietoja julkaistaan ainoastaan tilastoina, joissa yksittäisiä koiria ei voi tunnistaa.

Avoin terveystietopankki

Venäjänmustaterrierien avoin terveystietopankki on tietokanta, johon koiran omistaja tai kasvattaja voi (omistajan suostumuksella) ilmoittaa koiran tietoja koiran sairauksista. Terveyspankki julkaistaan kasvatustyön tueksi ja jotta tavallisellakin koiranomistajalla tai -ostajalla olisi saatavissa terveystietoa rodusta, jota ei ole nähtävissä Kennelliiton jalostustietokannassa.

Tietokantaan ei kirjata vähäisiä kertaluonteisia sairauksia, mutta kaikki tiedot koiran elämänlaatua pitkällä tähtäimellä heikentävistä sairauksista kirjataan ylös. Terveystietopankki tullaan julkaisemaan Suomen Mustaterrierit ry:n kotisivuilla. Mikäli annat luvan julkaista koirasi tiedot, sairaskertomuksen oheen liitetään koiran virallinen nimi.


HUOM! MIkäli koirallasi ei ole ole ollut terveysongelmia, voit vastata pelkkään luonnekyselyyn täällä: https://suomenmustaterrierit.nettilomake.fi/form/8727?fbclid=IwAR3KY-nFe7_350_lQMrod9tz_KqbotB0f9cAI_lAl9p5Mfy47krUg325WWITuontikoiria koskevat kysymykset

Vastaa seuraaviin kahdeksaan kysymykseen, mikäli koirasi on tuotu ulkomailta.SAIRAUDET

Täytä vain niiden sairauksen kohdalta, jotka koiralla on.  Tarvittaessa voit kirjoittaa lisätietoa sairaudesta "Lisätietoa"-kohtaan.


OIREILU

Mikäli koirasi on kärsinyt jostain allaolevasta merkitse sopiva vaihtoehto

0=Ei koskaan
1=Esiintynyt alle 3 vuoden iässä
2=Esiinryy satunnaisesti
3=Vuosittain, menee ohi
4=Jatkuvasti
5=Paranee lääkityksellä
6=On parantunut lääkityksellä

*Huonoturkkisuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä turkkia, joka on epätavallisen ohut, laikkuinen tms.

Kutina
Ihottuma
Hiivaongelma iho
Hiivaongelma korvat
Hiivaongelma tassut
Karvatupen tulehdus
Sikaripunkki, onko emällä tai sisaruksill esiintynyt
Huonoturkkisuus*
Korvatulehdus (hiivan aiheuttama)
Korvatulehdus (bakteerin aiheuttama)
Tassujen nuoleminen
Uraattikiteet/-kivet
Virtsatieinfektiot
Furunkuloosi

KUVAUSTULOKSETValitse tulos


MUUTAUROS

Täytä vain kohdat jotka koskevat koiraa


Valitse yksi tai useampi vaihtoehto


NARTTU

Täytä vain koiraa koskevat kohdat
Täytä mikäli nartulla on ollut valeraskauksia. Voit valita yhden tai useita vaihtoehtoja.LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN

Luonnekysely suunnattu vain vuoden täyttäneille tai vanhemmille koirille.


Voit valita useita vaihtoehtojaVoit valita useita vaihtoehtoja


Voit valita useita vaihtoehtoja

Voit valita useita vaihtoehtoja


Voit valita useita vaihtoehtoja

Voit valita useita vaihtoehtoja


Voit valita useita vaihtoehtojaRekisteriseloste
Powered by Nettilomake.fi